top of page
  • Writer's picturebaharcharity

جشن روز عشق پارسی

Updated: Apr 3, 2020

با بهار آمده ایم، در جشن سپندارمذگان،

روز عشق و مهرورزی،

تا با همراهی شما بکاهیم از بار سنگین بی مهری روزگار بر شانه کودکان محروم سرزمینمان.


منتظر حضور پرشور و بانشاط شما برای ساختن لحظاتی بیاد ماندنی همراه با اجرای زنده، مسابقه ی خوانندگی و کریوکی فارسی هستیم.


کلیه عواید حاصل از این برنامه برای انجمن حمایت از کودکان کار در ایران فرستاده خواهد شد.

با توجه به ظرفیت محدود‌ سالن، توصیه می کنیم بلیت‌های خود را هر چه زودتر تهیه کنید.

Tickets:

$15 (online)

$20 (a few at the door)

https://www.baharcharity.com/buy-ticket-sepandarmazgan
2 views0 comments
bottom of page