top of page
  • Bahar Charity

International Day of Peace

Updated: Apr 3, 2020


اگر می‌خواهید به جنگ پایان دهید به جای اسلحه کتاب بفرستید. به جای تانک، مداد و به جای سرباز، معلم بفرستید. (ملاله یوسف‌زی)

“If you want to end the war then Instead of sending guns, send books. Instead of sending tanks, send pens. Instead of sending soldiers, send teachers.” ~ Malala Yousafzai

هر ساله، امروز ۲۱ سپتامبر، با نواختن زنگی در مقر اصلی سازمان ملل (در نیویورک) آغاز می‌شود. این زنگ از سکه‌هایی ساخته شده است که کودکان تمام قاره‌های دنیا (به استثنای آفریقا) اهدا کرده‌اند که نمادی از هزینه‌های هنگفت جنگ برای جهان است.

امروز ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح است. در سال ۲۰۱۳ این روز به آموزش صلح (peace education) که اصلی‌ترین کلید مقابله با جنگ است، اختصاص داده شد. آموزش صلح تعاریف مختلفی دارد، ولی در اینجا می‌خواهیم روی یکی از اجزای اصلی آن، یعنی آموزش نحوه درست مواجهه با اختلافات (conflict resolution) تمرکز کنیم. بسیاری توصیه کرده‌اند این مهارت همراه با سایر بخش‌های آموزش صلح در برنامه آموزشی رسمی برای تمام کودکان جهان قرار بگیرد.

در کشور ما تعداد کودکان کار طبق آمارهای رسمی ۲ میلیون کودک و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک است. این کودکان نه تنها تحت آموزش صلح قرار نمی‌گیرند، بلکه بسیاری از آن‌ها حتی از آموزش متداول مدرسه هم محروم هستند و از سوی دیگر هرروز و بلکه هر لحظه به آنان خشونت، بی‌مهری و بی‌توجهی تلقین می‌شود. در این شرایط چگونه می‌توان راهکارهای مواجهه با اختلاف و کنترل خشم را به کودکان کار آموخت؟ (ادامه دارد)

منبع


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page