top of page
  • Bahar Charity

International Day of Charity

Updated: Apr 2, 2020


اگر در جهان ما صلح نیست، از آنروست که فراموش کرده‌ایم که ما متعلق به یکدیگر هستیم. (مادر ترزا)

​​در آستانه ۱ سالگی خیریه‌ی بهار، خبرنامه‌ی بهار را با هدف بسط دغدغه‌های اجتماعی، انسان‌دوستانه و خیرخواهانه آغاز می‌کنیم. در این خبرنامه‌ از خیریه های ایران می‌گوییم، اخبار اجتماعی ایران و جهان را دنبال می‌کنیم و تجارب موفق دیگر کشورها در خصوص توانمندسازی کودکان محروم و مبارزه با فقر و مشکلات اجتماعی مطالعه می کنیم. امید داریم که این مطالعات، به ما در حرکت به سوی اهداف بهار کمک نمایند.

نخستین مطلب خبرنامه را با روز جهانی خیریه (international day of charity) شروع می‌کنیم. سازمان ملل امروز، پنجم سپتامبر را، برای تاکید بر نقش پررنگ خیریه درمواجه با بحران‌های جهانی و رنج‌های انسانی، با عنوان روز جهانی خیریه نام‌گذاری کرده است. پنجم سپتامبر سالروز درگذشت مادر ترزاست و این روز به پاسداشت خدمات وی و تلاش‌های سایر افراد و سازمان‌های خیریه ثبت شده است. او به مدت ۴۵ سال به فقرا، بیماران، ایتام و بی‌خانمان‌ها ابتدا در هند و سپس در سایر کشورها خدمت‌رسانی کرد و در سال ۱۹۷۹ جایزه صلح نوبل را برای مبارزه با فقر و محرومیت که از موانع صلح هستند، دریافت کرد.

سازمان ملل ریشه‌کن کردن فقر را بزرگترین چالش و در عین حال ضروری‌ترین عامل توسعه‌ی پایدار معرفی کرده است (در برنامه دستیابی به توسعه‌ی پایدار در سال ۲۰۳۰) و از این‌رو همبستگی جهانی را برای توجه به شرایط محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مردم جهان خواسته است. در این راستا نقش جامعه مدنی و انواع سازمان‌های مردم‌نهاد و انسان‌دوستانه پراهمیت است. امروزه نقش‌ این سازمان‌ها فقط تامین خدمات عمومی (نظیر بهداشت و آموزش) نیست، بلکه فراتر از آن و در جهت تقویت پیوندهای اجتماعی و ساخت جامعه‌ای فراگیر (inclusive) و منعطف (resilient) است. تعریف جامعه‌ی منعطف، جامعه‌ایست که توان مقابله با انواع شوک‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی را دارد. بسیاری بر این باورند که در جهان امروز با مشکلات زیست‌محیطی و جنگ‌های مختلف، جوامع باید اهداف خود را از رشد بی‌وقفه اقتصادی به شکوفایی همگانی با در نظر گرفتن محدودیت منابع طبیعی تغییر دهند. با این رویکرد، نقش خیریه‌ها بیش از پیش پررنگ می‌شود.

(منابع)

#InternationaldayofCharity

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page