top of page
  • Writer's picturebaharcharity

برنامه کریوکی در حمایت از کودکان کار

بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی باور داریم با قدم‌های کوچک اما همتی جمعی و هدفی پایدار می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. به امید بهاری که در آن جنگ، فقر و تبعیض نباشد گروه بهار را تشکیل داده‌ایم. بهار گروه خیریه‌ای مردم‌نهاد (NGO) (بدون جهت‌گیری سیاسی و مذهبی) است که در دانشگاه تورنتو و با هدف همکاری با خیریه‌ها و NGO های شناخته‌شده‌ی ایرانی آغاز به کار کرده است. این همکاری با ارسال کمک‌های مالی حاصل از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی و مبالغ جمع‌آوری‌شده‌ی ماهانه، و نیز هم‌فکری و تحقیق در زمینه‌های گوناگون علمی و اجتماعی است. چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم به همین منظور و در راستای آشنایی هرچه بیشتر دوستان با فعالیت گروه خیریه بهار، برنامه کریوکی (karaoke) فارسی همراه با بازی‌های شاد و مفرح در دانشگاه تورنتو برگزار می‌شود. سود حاصل از این برنامه به همراه کمک‌های جمع‌آوری شده از رخداد فیسبوکی برای انجمن حمایت از کودکان کار (www.apcl.org.ir) در ایران ارسال خواهد شد. زمان: جمعه ۹ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰-۱۸:۳۰ مکان: East Common Room, Hart House, University Of Toronto 7 Hart House Circle, Toronto, ON M5S 3H3 برای ثبت‌نام به این لینک مراجعه کنید. هزینه: ۱۰ دلار ۸ دلار در صورت شرکت در گروه‌های ۵ نفره و یا ثبت‌نام به عنوان خواننده

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page