top of page
pic1.png
شما با تقبل حمایت یک کودک، نیازهای ضروری او همچون غذا، لباس، سلامت، و تحصیل را برای او فراهم می‌کنید و بدین ترتیب، تاثیر بسزایی درساختن زندگی بهتر و آینده ای درخشان برای او می گذارید. اگر علاقمندید که در این کار نیک شرکت کنید،‌
شما می‌توانید با مینیمم 30 دلار در ماه حمایت کامل یک کودک، و با مینیمم 10 دلار در ماه حمایت اشتراکی را انتخاب کنید. ادامه..
Registration

To sponsor a child, please fill out the information below.

Thanks for submitting!

حمایت فردیِ هر کودک با مبلغ ماهیانه حداقل 30 دلارصورت می‌گیرد. برای اینکار، کافی است یکی از کودکان را که پرونده آن‌ها در ادامه قابل مشاهده است انتخاب نموده، نام و ایمیل خود را وارد نموده و پروفایل خود را ثبت کنید. 
در اسپانسرشیپ مشارکتی، می‌توانید مبلغی دلخواهی (کفِ 10 دلار) را به صورت ماهیانه و برای مدت زمان مورد نظر  انتخاب نمایید. با جمع آوری باقی مبالغ از سایر خیرین، یک کودک به سرپرستیِ مشترک شما در می‌آید. 

طرح اسپانسرشیپ کودکان محروم

خیریه دانشجویی بهار با همکاری خیریه پردیس در تورنتو، طرح اسپانسرشیپ کودکان محروم را برگزار می‌کند. کودکان مورد حمایت، بدسرپرست، بی‌سرپرست یا دارای سرپرستی هستند که از نظر مالی قادر به حمایت آن ها نمی‌باشد. 
 
شما با تقبل حمایت یک کودک، نیازهای ضروری او همچون غذا، لباس، سلامت، و تحصیل را برای او فراهم می‌کنید و بدین ترتیب، تاثیر بسزایی درساختن زندگی بهتر و آینده ای درخشان برای او می گذارید. کمک ها ماهیانه از طریق خیریه پردیس، که خیریه ای ثبت شده در کانادا است، به مددکار کودک در ایران فرستاده می‌شود. اگر علاقمندید که در این کار نیک شرکت کنید،‌ می‌توانید یکی از دو حالت اسپانسرشیپ فردی وشریکی را انتخاب کنید. 
pic1.png
حمایت فردیِ هر کودک با مبلغ ماهیانه حداقل 30 دلارصورت می‌گیرد. برای اینکار، کافی است یکی از کودکان را که پرونده آن‌ها در ادامه قابل مشاهده است انتخاب نموده، نام و ایمیل خود را وارد نموده و پروفایل خود را ثبت کنید. مبلغ حمایتی ماهیانه خود را می‌توانید از روش های مختلفی، همچون e-transfer واریز نمایید. جزيیات بیشتر بعد از ثبت نام به ایمیل شما فرستاده می‌شود. 
در اسپانسرشیپ مشارکتی، می‌توانید مبلغی دلخواهی (کفِ 7 دلار) را به صورت ماهیانه و برای مدت زمان مورد نظر  انتخاب نمایید. با جمع آوری باقی مبالغ از سایر خیرین، یک کودک به سرپرستیِ مشترک شما در می‌آید. نحوه پرداخت به صورت e-transfer به ایمیل خیریه بهار یا پرداخت از طریق پی‌پل بهار صورت می‌گیرد. جزيیات بیشتر بعد از ثبت نام به ایمیل شما فرستاده می‌شود.
sponsorship_partialPlan.png
‎در صورت علاقه‌مندی به اطلاع از جزییات بیشتر، می‌توانید از طریق آدرس ایمیل baharcharityuoft@gmail.com ،  صفحه‌ی خیریه‌ بهار در اینستاگرام یا فیسبوک  با ما در ارتباط باشید.
bottom of page